Thông tin tuyên truyền

Thông báo về cuộc vận động sáng tác tuyên truyền về Phòng chống dịch bệnh Covid – 19
10/06/2021 | 10:03

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19, Trung tâm Văn hóa Thành phố triển khai Vận động sáng tác tuyên truyền về Phòng chống dịch bệnh Covid – 19 .

Cuộc vận động nhằm tuyên truyền, phổ biến tới mọi người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 Thành phố và Bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó các tác phẩm tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác gồm thể loại: Ca khúc, Thơ. Tác phẩm được tuyển chọn sẽ được thu âm và sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Đối tượng tham gia là các nhạc sĩ, nhà thơ chuyên và không chuyên đang sinh sống, công tác tại Hà Nội, các tác giả đang công tác và hoạt động, sinh hoạt trong  hệ thống các Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao trên địa bàn Hà Nội, Hội viên các CLB Thơ, nhạc...

Thời gian nhận bài từ ngày 27/ 5/ 2021 đến hết ngày 30/ 6/ 2021. 

Chi tiết xem tại đây.