Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
08/07/2021 | 16:16

TTYT quận Long Biên hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Căn cứ công văn số 2105/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ công văn số 1242/UBND-YT ngày 08/7/2021 của UBND Quận Long Biên.

TTYT quận Long Biên hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 như sau:

1. Đối tượng: Người dân trong độ tuổi từ 18 – 65 tuổi trên địa bàn quận.

2. Thời gian: Hoàn thành đăng ký đến ngày 10/7/2021

3. Hình thức đăng ký:

3.1. Đăng ký bằng giấy (theo mẫu đính kèm) đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh và gửi về Trạm Y tế nơi cư trú.

3.2. Đăng ký trực tuyến qua 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Đăng ký trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19:

Truy cập vào trang web: https://tiemchung.evotek.vn/portal  -> chọn chức năng “Đăng ký tiêm vắc xin” -> chọn “Đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho
cá nhân

Bước 1: Nhập thông tin cá nhân bao gồm thông tin người đăng ký và thông tin người đăng ký tiêm

+ Thông tin người đăng ký: Họ và tên, số điện thoại.

+ Thông tin người đăng ký tiêm: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, điện thoại, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số thẻ BHYT, nghề nghiệp, địa chỉ, quốc tịch, dân tộc và nhóm ưu tiên.

Bước 2: Nhập thông tin tiền sử bệnh: Người dân cần khai báo đúng và đủ thông tin để đảm bảo tốt cho quá trình tiêm chủng.

Bước 3: Nhập xác nhận đồng ý tiêm: Sau khi đọc các thông tin phiếu đồng ý cung cấp, người dân tích chọn vào ô đồng ý tiêm và bấm xác nhận.

Bước 4: Hoàn thành đăng ký: Sau khi xác nhận đồng ý tiêm, màn hình hiển thị giao diện xác thực OTP, người dân nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn xác nhận để kết thúc đăng ký

- Cách 2: Đăng ký trên phần mềm “Sổ sức khỏe điệ tử”

Bước 1: Cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên CH play hoặc App Store

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Bước 3: Kiểm tra mã QRcode cá nhân

Bước 4: Người dùng thực hiện đăng ký tiêm, hệ thống gửi thông báo xác nhận lịch tiêm

Bước 5: Khai báo y tế

Bước 6: Tại điểm tiêm: cung cấp mã QRcode cho cán bộ để truy xuất nhanh thông tin đối tượng

Bước 7: Cán bộ y tế thực hiện tiêm theo quy trình 4 bước

Bước 8: Xem giấy chứng nhận tiêm chủng

Bước 9: Người dân chủ động cập nhật sự cố/phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với bản thân,
là trách nhiệm đối với cộng đồng!

Mẫu phiếu đăng ký: /documents/8339513/10139313/PHI%E1%BA%BEU+%C4%90%C4%82NG+K%C3%9D+TI%C3%8AM+CH%E1%BB%A6NG+V%E1%BA%AEC+XIN+PH%C3%92NG+COVID.doc/64184c17-c3bd-4df3-9c10-2898a3ee9a3e