thông tin tuyển dụng

Thông báo Lịch thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 08/09/2022 | 05:14  | Lượt xem: 120
Ngày 22/8/2022, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 của thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 05:32  | Lượt xem: 415
Ngày 23/6/2022, UBND quận Long Biên ban hành thông báo kết quả trúng tuyển - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022. 1. Kết quả tổ chức...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 17/05/2022 | 09:14  | Lượt xem: 1966
Ngày 17/5/2022, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTT triệu tập thí sinh tham gia thi trình bày Đề án - kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ,...

Thông báo kết quả điểm bài thi viết - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 11/05/2022 | 01:49  | Lượt xem: 414
Ngày 11/5/2022, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 13/TB-HĐTT thông báo kết quả điểm bài thi viết - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận...

Thông báo về việc hướng dẫn khung đề án trong thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 06/05/2022 | 01:14  | Lượt xem: 383
Ngày 06/5/2022, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTT thông báo về việc hướng dẫn khung đề án trong thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận...

Quận Long Biên tổ chức lễ khai mạc và thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ năm 2022

Ngày đăng 05/05/2022 | 11:01  | Lượt xem: 685
Sáng ngày 05/5/2022, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Long Biên tổ chức lễ khai mạc và thi viết - kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:55  | Lượt xem: 431
Hội đồng thi tuyển quận Long Biên thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên cụ thể như sau: 1. Thời gian: ...

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi viết - kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 25/04/2022 | 01:25  | Lượt xem: 94
Ngày 25/4/2022, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTT triệu tập thí sinh tham gia thi viết - kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long...

Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, nội dung thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 19/04/2022 | 02:46  | Lượt xem: 351
Ngày 19/4/2022, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 316/TB-UBND thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, nội dung thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 11/03/2022 | 05:34  | Lượt xem: 538
Ngày 11/3/2022, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 105/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 11/03/2022 | 05:26  | Lượt xem: 513
Ngày 11/3/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Ngày đăng 20/07/2021 | 03:46  | Lượt xem: 503
Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 3992/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020 gồm: 1. Quyết định số...

Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ sơ viên chức giáo dục

Ngày đăng 07/06/2021 | 06:59  | Lượt xem: 1749
Ngày 07/6/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành các Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 và Công văn số 1040/UBND-NV hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ...

Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 28/05/2021 | 11:40  | Lượt xem: 1560
Ngày ngày 27/5/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020 đối với 02 thí sinh gồm: 1. Bà...

Lịch nộp hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:12  | Lượt xem: 1727
Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 23/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên về kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển...

Thông báo kết quả trúng tuyển và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

Ngày đăng 23/04/2021 | 06:12  | Lượt xem: 2953
Ngày 23/4/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 35/TB-HĐTD thông báo kết quả trúng tuyển và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với các thí sinh...

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 22/04/2021 | 07:33  | Lượt xem: 905
Ngày 22/4/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên

Ngày đăng 20/04/2021 | 10:19  | Lượt xem: 1153
Ngày 20/4/2021, Hội đồng Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 33/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành  - kỳ tuyển...

Triệu tập thí sinh tham dự khai mạc và tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 01:14  | Lượt xem: 622
Ngày 31/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 07/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh tham dự khai mạc và...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 01:11  | Lượt xem: 670
Ngày 31/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 05/TB-HĐTD về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2...