thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 27/10/2015 | 02:27  | Lượt xem: 1550
Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động

Ngày đăng 06/10/2015 | 04:53  | Lượt xem: 830
CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG THỊNH TUYỂN LAO ĐỘNG

Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên Năm 2015

Ngày đăng 30/09/2015 | 01:21  | Lượt xem: 1263
Căn cứ Quyết định số 3886/QĐ-CTUBND ngày 28/7/2015 của UBND quận Long Biên về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công...

Thông báo nội dung ôn tập, phỏng vấn đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên Năm 2015

Ngày đăng 30/09/2015 | 07:42  | Lượt xem: 696
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo nội dung ôn tập để phỏng vấn dành cho đối tượng xét tuyển đặc cách vào vị trí giáo viên khối THCS trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành...

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 20/08/2015 | 12:00  | Lượt xem: 839
Ngày 20/8/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2015. UBND quận Long Biên thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2015...

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi các môn viết kiến thức chung và viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2015

Ngày đăng 20/08/2015 | 12:00  | Lượt xem: 554
Ngày 17/8/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 1826/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi các môn viết kiến thức chung  và viết chuyên ngành Kỳ...

Thông báo chỉ tiêu và điều kiện đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển viên chức giáo dục năm 2014.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 227
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2014 thông báo chỉ tiêu và điều kiện đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển như sau:

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng công chức Thành phố năm 2014

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 181
Ngày 15/7/2014, Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi ban hành Thông báo số 1788/TB-HĐKTSH về kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi Kỳ tuyển dụng...

Thông báo tổng điểm xét tuyển viên chức giáo dục Quận Long Biên năm 2014

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 275
Thông báo tổng điểm xét tuyển viên chức giáo dục Quận Long Biên năm 2014

Thông báo tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2013

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 215
Ủy ban nhân dân quận Long Biên thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2013 như sau: