thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 22/12/2020 | 06:26  | Lượt xem: 2176
Ngày 22/12/2020, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3711/SNV-CCVC v/v hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020. Xem văn bản tại đây

Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục của thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 22/12/2020 | 06:24  | Lượt xem: 1719
Ngày 04/12/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5444/QĐ-UBND v/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực...

Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm CDNN và hoàn thiện hồ sơ viên chức

Ngày đăng 14/08/2020 | 10:16  | Lượt xem: 2909
Ngày 13/8/2020, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 1611/UBND-NV về việc hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm CDNN và hoàn thiện hồ sơ viên chức

Thông báo Kết quả trúng tuyển - kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc quận Long Biên năm 2020 (theo Kế hoạch 224/KH-UBND)

Ngày đăng 31/07/2020 | 10:36  | Lượt xem: 1931
Ngày 31/7/2020, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 392/TB-UBND về Kết quả trúng tuyển - kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 đối với...

Thông báo Kết quả xét tuyển vòng 2 ( theo Kế hoạch 224/KH-UBND)

Ngày đăng 30/07/2020 | 05:06  | Lượt xem: 1400
Ngày 30/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXTVCGD về Kết quả xét tuyển vòng 2 - kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực...

Thông báo Điều chỉnh nội dung xét tuyển môn hóa học; Lịch phổ biến quy chế xét tuyển; Danh sách, số báo danh, sơ đồ tổ chức xét tuyển vòng 2 (theo Kế hoạch 224/KH-UBND)

Ngày đăng 24/07/2020 | 04:56  | Lượt xem: 1158
Ngày 23/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Long biên ban hành thông báo số 07/TB-HĐXTVCGD Điều chỉnh nội dung xét tuyển môn Hóa học, Lịch phổ biến quy chế xét tuyển; Danh sách, số...

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; Nội dung, cách thức xét tuyển vòng 2 ( theo Kế hoạch 224/KH-UBND)

Ngày đăng 17/07/2020 | 05:29  | Lượt xem: 1004
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 04/TB-HĐXTVCGD về Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; Nội dung, cách thức xét tuyển vòng...

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên làm việc tại trường THCS Chu Văn An, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:12  | Lượt xem: 1771
UBND quận Long Biên thông báo kết quả sát hạch đối vợi giáo viên dự tuyển làm việc tại trường THCS Chu Văn An như sau: 1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện sát hạch: 23 2. Tổng số thí sinh tham...

Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển viên chức quận Long Biên năm 2020 (theo Kế hoạch 224/KH-UBND)

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:06  | Lượt xem: 1041
Ngày 15/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐXTVCGD thông báo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển - kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 14/7/2020)

Ngày đăng 14/07/2020 | 05:58  | Lượt xem: 795
Ngày 14/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 02 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 14/7/2020 là 22 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 13/7/2020)

Ngày đăng 13/07/2020 | 07:28  | Lượt xem: 814
Ngày 13/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 13/7/2020 là 20 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 10/7/2020)

Ngày đăng 10/07/2020 | 05:19  | Lượt xem: 595
Ngày 10/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 10/7/2020 là 20 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 09/7/2020)

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:44  | Lượt xem: 718
Ngày 09/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 09/7/2020 là 20 hồ sơ...

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 09/07/2020 | 10:40  | Lượt xem: 687
Ngày 06/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 21/TB-HĐXTH kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 08/7/2020)

Ngày đăng 08/07/2020 | 05:00  | Lượt xem: 703
Ngày 08/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 08/7/2020 là...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 07/7/2020)

Ngày đăng 07/07/2020 | 05:16  | Lượt xem: 633
Ngày 07/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 07/7/2020 là 19 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 - kỳ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND

Ngày đăng 06/07/2020 | 05:39  | Lượt xem: 641
Ngày 06/7/2020, Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 02/TB-TTNP kết quả tiếp nhận phiếu chuyển đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 - kỳ xét tuyển viên chức làm việc...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 03/7/2020)

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:24  | Lượt xem: 698
Ngày 03/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 03/7/2020 là 17 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 02/7/2020)

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:13  | Lượt xem: 930
Ngày 02/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 02/7/2020 là 17 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 01/7/2020)

Ngày đăng 01/07/2020 | 05:04  | Lượt xem: 775
Ngày 01/7/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 01/7/2020 là 17 hồ sơ...