thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 29/6/2020)

Ngày đăng 29/06/2020 | 05:20  | Lượt xem: 440
Ngày 29/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 04 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 29/6/2020 là 17 hồ sơ...

Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên

Ngày đăng 29/06/2020 | 11:55  | Lượt xem: 752
Ngày 29/6/202, Ban chỉ đạo xét tuyển viên chức thành phố Hà Nội ban hành hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục...

Sơ đồ, danh sách phòng thi thăng hạng giáo viên mầm non, Tiểu học từ Hạng III lên hạng II

Ngày đăng 29/06/2020 | 10:17  | Lượt xem: 562
Thực hiện lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học tại Thông báo số 10/TB-HĐXTH ngày 03/6/2020 và Thông báo điều chỉnh thời gian số 14/TB-HĐXTH ngày 17/6/2020, Hội...

Thông báo kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (từ ngày 15/6/2020 - 26/6/2020)

Ngày đăng 26/06/2020 | 06:23  | Lượt xem: 816
Ngày 26/6/2020, Tổ tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 01/TB-TTNP kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 25/6/2020)

Ngày đăng 25/06/2020 | 05:22  | Lượt xem: 849
Ngày 25/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 25/6/2020 là 13 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 24/6/2020)

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:52  | Lượt xem: 762
Ngày 24/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 24/6/2020 là 13 hồ sơ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 23/6/2020)

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:36  | Lượt xem: 857
Ngày 23/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 02 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận. Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 23/6/2020 là 13 hồ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 22/6/2020)

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:57  | Lượt xem: 704
Ngày 22/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 02 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận. Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 22/6/2020 là 11 hồ...

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 22/06/2020 | 11:15  | Lượt xem: 759
Ngày 18/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 15/TB-HĐXTH Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 19/6/2020)

Ngày đăng 19/06/2020 | 05:14  | Lượt xem: 999
Ngày 19/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận. Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 19/6/2020 là 09 hồ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 18/6/2020)

Ngày đăng 18/06/2020 | 05:23  | Lượt xem: 773
Ngày 18/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 04 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận. Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 18/6/2020 là 08 hồ...

Thông báo v/v điều chỉnh lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên MN, TH hạng III lên hạng II

Ngày đăng 17/06/2020 | 06:25  | Lượt xem: 704
Ngày 17/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 14/TB-HĐXTH điều chỉnh lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên MN, TH các cơ sở giáo dục công lập trực...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 17/6/2020)

Ngày đăng 17/06/2020 | 06:03  | Lượt xem: 840
Ngày 17/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 03 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận. Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển tính đến 17h00' ngày 17/6/2020 là 04 hồ...

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 16/6/2020)

Ngày đăng 16/06/2020 | 06:25  | Lượt xem: 802
Ngày 16/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 0 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận. Xem số lượng và tải danh sách tại đây

Thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND (ngày 15/6/2020)

Ngày đăng 15/06/2020 | 06:52  | Lượt xem: 809
Ngày 15/6/2020, UBND quận Long Biên tiếp nhận 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức theo Kế hoạch 224/KH-UBND của UBND quận.

Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 12/6/2020 tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục đối với các trường hợp LĐHĐ từ năm 2015 trở về trước

Ngày đăng 15/06/2020 | 06:48  | Lượt xem: 800
Ngày 12/6/2020, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 đối với các trường...

Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ v/v tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên đối với các trường hợp LĐHĐ từ năm 2015 trở về trước

Ngày đăng 14/06/2020 | 10:31  | Lượt xem: 1104
Ngày 12/6/2020, Ban chỉ đạo xét tuyển viên chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ v/v tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã...

Thông báo Tài liệu thi thăng hạng CDNN giáo viên MN, TH hạng III lên II

Ngày đăng 12/06/2020 | 06:12  | Lượt xem: 417
Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐXTH ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch tại kỳ xét thăng hạng chức danh...

Thông báo Quyết định số 2362/2362/QĐ-UB V/v phê duyệt chỉ tiêu và bàn hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng

Ngày đăng 10/06/2020 | 02:27  | Lượt xem: 1163
Ngày 09/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2362/2362/QĐ-UB V/v phê duyệt chỉ tiêu và bàn hành kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận,...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc UBND thành phố Hà Nội từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 09/06/2020 | 10:46  | Lượt xem: 497
Ngày 03/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về Lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở...