thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Ngày đăng 05/09/2019 | 03:49  | Lượt xem: 672
Ngày 05/9/2019, UBND quận ban hành Thông báo số: 247/TB-UBND về kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận năm 2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 05:45  | Lượt xem: 629
Sáng ngày 30/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng và vòng 2 (vòng phỏng vấn) tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận...

Thông báo số báo danh, phòng thi, địa điểm, quy trình, thời gian thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019

Ngày đăng 27/08/2019 | 07:15  | Lượt xem: 741
Ngày 27/8/2019, HĐTD viên chức đơn vị sự nghiệp quận Long Biên ban hành thông báo số 15/TB-HĐTD thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi; nội quy, quy trình thực hiện phỏng...

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:18  | Lượt xem: 691
Ngày 21/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận ban hành thông báo số 12/TB-HĐTD triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên...

Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:13  | Lượt xem: 535
Ngày 21/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận ban hành thông báo Danh sách người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc...

Thông tin tuyển dụng nhân sự làm việc cho các siêu thị Co.opmart tại khu vực Hà Nội

Ngày đăng 21/08/2019 | 02:12  | Lượt xem: 180
Liên hiệp HTX thương mại TP HCM (Saigon co.op) đang trong quá trình xúc tiến chuẩn bị khai trương các siêu thị Co.opmart tại khu vực Hà Nội cần tuyển nhân sự, hạn nộp hồ sơ 25/8/2019.

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ xét tuyển viên chức làm việc  tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 05:54  | Lượt xem: 735
Ngày 15/8/2019, Chủ tịch Hội đồng tuyển dung viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long BIên đã phê duyệt và ban hành quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ xét...

Thông báo Lịch thực hiện các nội dung xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/08/2019 | 02:58  | Lượt xem: 788
Ngày 05/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Lịch thực hiện các nội dung xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 09/08/2019 | 05:02  | Lượt xem: 1530
Ngày 09/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên đã ban hành thông báo số 02/TB-HĐTDVCGD về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019...

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 09:26  | Lượt xem: 1145
Ngày 19/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 223/TB-UBND về việc chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức quận Long Biên năm 2019

Thông báo bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 04:07  | Lượt xem: 1157
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành thông báo số 01/TB-HĐTDVCGD về bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận...

Thông báo Kết quả trúng tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:18  | Lượt xem: 916
Ngày 17/7/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 218/TB-UBND thông báo kết quả tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:08  | Lượt xem: 216
Ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 07:00  | Lượt xem: 142
Ngày 10/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1575/TB-HĐTT về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn kiến thức chung, môn chuyên ngành năm 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | 07:16  | Lượt xem: 695
Ngày 04/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành thông báo số 83/TB-CTUBND về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo môn kiến thức chung, môn chuyên ngành tại kỳ thi tuyển dụng công chức...

Trung tâm GDNN - GDTX quận Long Biên thông báo tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 26/06/2019 | 10:02  | Lượt xem: 2416
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Long Biên thông báo tuyển sinh đợt 2 vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 -2020 từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 15/7/2019.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 12:48  | Lượt xem: 947
Ngày 24/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 1415/TB-HĐTT về việc thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 20/06/2019 | 08:06  | Lượt xem: 813
Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Ngày đăng 19/06/2019 | 08:11  | Lượt xem: 771
Ngày 18/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1359/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in...

Thông báo kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:36  | Lượt xem: 2589
Ngày 14/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường ban hành Thông báo số 14/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức...