thông tin tuyển dụng

Nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:17  | Lượt xem: 1516
Ngày 11/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC v/v phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển,...

Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:04  | Lượt xem: 1741
Ngày 8/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội banhanfh Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc...

Nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/10/2019 | 06:03  | Lượt xem: 1805
Ngày 01/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1362/QĐ-BCĐTDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm...

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 11:27  | Lượt xem: 1938
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký Thông báo số 291/TB-UBND kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm...

Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 11:21  | Lượt xem: 628
Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký quyết định số 1625/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:55  | Lượt xem: 4403
Ngày 30/9/2019, Hội đồng thi tuyển quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTDVCGD về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên

Hôi đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo Lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:29  | Lượt xem: 2169
Hôi đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 23/9/2019 về Lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Long...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 20/09/2019 | 02:41  | Lượt xem: 1585
Ngày 20/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2239/TB-SNV về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Thông báo Hướng dẫn thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 11/09/2019 | 05:51  | Lượt xem: 708
Ngày 11/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2159/SNV-CCVC về việc thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND quận Long Biên thông báo Hướng dẫn số...

Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 11/09/2019 | 05:46  | Lượt xem: 695
Ngày 5/9/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019. UBND quận Long Biên thông báo Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày...

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Ngày đăng 05/09/2019 | 03:49  | Lượt xem: 731
Ngày 05/9/2019, UBND quận ban hành Thông báo số: 247/TB-UBND về kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận năm 2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 05:45  | Lượt xem: 714
Sáng ngày 30/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng và vòng 2 (vòng phỏng vấn) tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận...

Thông báo số báo danh, phòng thi, địa điểm, quy trình, thời gian thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019

Ngày đăng 27/08/2019 | 07:15  | Lượt xem: 778
Ngày 27/8/2019, HĐTD viên chức đơn vị sự nghiệp quận Long Biên ban hành thông báo số 15/TB-HĐTD thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi; nội quy, quy trình thực hiện phỏng...

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:18  | Lượt xem: 731
Ngày 21/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận ban hành thông báo số 12/TB-HĐTD triệu tập thí sinh tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên...

Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:13  | Lượt xem: 622
Ngày 21/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận ban hành thông báo Danh sách người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc...

Thông tin tuyển dụng nhân sự làm việc cho các siêu thị Co.opmart tại khu vực Hà Nội

Ngày đăng 21/08/2019 | 02:12  | Lượt xem: 264
Liên hiệp HTX thương mại TP HCM (Saigon co.op) đang trong quá trình xúc tiến chuẩn bị khai trương các siêu thị Co.opmart tại khu vực Hà Nội cần tuyển nhân sự, hạn nộp hồ sơ 25/8/2019.

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ xét tuyển viên chức làm việc  tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 16/08/2019 | 05:54  | Lượt xem: 823
Ngày 15/8/2019, Chủ tịch Hội đồng tuyển dung viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long BIên đã phê duyệt và ban hành quyết định phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ xét...

Thông báo Lịch thực hiện các nội dung xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/08/2019 | 02:58  | Lượt xem: 861
Ngày 05/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐTD về Lịch thực hiện các nội dung xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập...

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 09/08/2019 | 05:02  | Lượt xem: 1609
Ngày 09/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên đã ban hành thông báo số 02/TB-HĐTDVCGD về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019...

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 09:26  | Lượt xem: 1209
Ngày 19/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 223/TB-UBND về việc chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức quận Long Biên năm 2019