thông tin tuyển dụng

Thông báo bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 04:07  | Lượt xem: 1225
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành thông báo số 01/TB-HĐTDVCGD về bổ sung nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại các cở sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận...

Thông báo Kết quả trúng tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:18  | Lượt xem: 965
Ngày 17/7/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 218/TB-UBND thông báo kết quả tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:08  | Lượt xem: 247
Ngày 16/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 07:00  | Lượt xem: 171
Ngày 10/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1575/TB-HĐTT về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố...

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn kiến thức chung, môn chuyên ngành năm 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | 07:16  | Lượt xem: 764
Ngày 04/7/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ban hành thông báo số 83/TB-CTUBND về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo môn kiến thức chung, môn chuyên ngành tại kỳ thi tuyển dụng công chức...

Trung tâm GDNN - GDTX quận Long Biên thông báo tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 26/06/2019 | 10:02  | Lượt xem: 2628
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Long Biên thông báo tuyển sinh đợt 2 vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019 -2020 từ ngày 25/6/2019 đến hết ngày 15/7/2019.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 12:48  | Lượt xem: 998
Ngày 24/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 1415/TB-HĐTT về việc thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 20/06/2019 | 08:06  | Lượt xem: 880
Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Ngày đăng 19/06/2019 | 08:11  | Lượt xem: 859
Ngày 18/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1359/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in...

Thông báo kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 03:36  | Lượt xem: 2684
Ngày 14/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường ban hành Thông báo số 14/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức...

Thông báo dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và học quy chế thi kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 12/06/2019 | 09:37  | Lượt xem: 735
Ngày 10/6/3019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 1285/TB-HĐTT về việc dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và học quy chế thi.

Hội đồng tuyển dụng công chức quận Long Biên tổ chức thi tuyển vòng 2 công chức phường năm 2019

Ngày đăng 11/06/2019 | 09:56  | Lượt xem: 680
Ngày 10/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên tổ chức thi môn kiến thức chung và các môn chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019.

Thông báo các nội dung thi môn kiến thức chung, môn chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 05:10  | Lượt xem: 1190
Ngày 07/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 đã ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTD về việc thông báo thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng...

Hội đồng tuyển dụng công chức phường kiểm tra các nội dung chuẩn bị tổ chức thi tuyển vòng 2 công chức phường năm 2019

Ngày đăng 07/06/2019 | 11:39  | Lượt xem: 467
Sáng này 04/6/2019, tại phòng họp trường THCS Gia Thụy, Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Long Biên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi vòng 2 kỳ...

Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh của 60 doanh nghiệp, đơn vị tại Phiên Giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 09:41  | Lượt xem: 1344
Có 60 doanh nghiệp, đơn vị với hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tham gia Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên vào 8h30 ngày 15/6/2019 tại Trung tâm Thương mại Savico - Megamall (Số 7-9...

Thông báo Kết quả thi môn trắc nghiệm; Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

Ngày đăng 05/06/2019 | 02:57  | Lượt xem: 1936
Ngày 04/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức quận Long Biên ban hành thông báo số 11/TB-HĐTD về việc Thông báo Kết quả thi môn trắc nghiệm; Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết kỳ thi...

Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/06/2019 | 01:21  | Lượt xem: 424
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2014/QĐ-UBND ngày...

Thông báo về việc lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2 công chức hành chính (công chức quận) năm 2019

Ngày đăng 04/06/2019 | 01:03  | Lượt xem: 656
Do có sự thay đổi quy định mã chuyên ngành thi viết môn chuyên ngành giữa Quyết định số 2768/QĐ-UBND và Quyết định số 273/QĐ-HĐTT ngày 07/5/2019, ngày 31/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức thành...

Quận Long Biên tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức phường năm 2019

Ngày đăng 31/05/2019 | 01:34  | Lượt xem: 943
Sáng ngày 31/5/2019, tại Hội trường Quận ủy Long Biên, Hội đồng tuyển dụng công chức phường tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019.