thông tin tuyển dụng

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 01:15  | Lượt xem: 1109
Ngày 27/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1146/HD-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2019. Căn cứ Hướng dẫn số...

Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội làm việc với Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 09:01  | Lượt xem: 653
Sáng ngày 28/5/2019, Ban giám sát kỳ thi tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn bàn thành phố Hà Nội làm việc với Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 27/05/2019 | 11:18  | Lượt xem: 431
Ngày 24/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 358/Đ-HĐTTCC về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ...

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 09:00  | Lượt xem: 957
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường có thông báo số 04/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi trắc nghiệm tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Hướng dẫn làm bài thi, thực hành luyện tập làm bài thi công chức xã, phường năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 06:42  | Lượt xem: 382
Hướng dẫn làm bài thi, thực hành luyện tập làm bài thi công chức xã, phường năm 2019, xem chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây: 1. Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy vi tính 2....

Thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh của thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức phường năm 2019 (môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính)

Ngày đăng 21/05/2019 | 06:32  | Lượt xem: 414
Ngày 21/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc thông báo lịch tổ chức khai mạc kỳ thi, lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh...

Thông báo một số nội dung liên quan đến "Nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019" (cập nhật ngày 20/5/2019)

Ngày đăng 20/05/2019 | 05:16  | Lượt xem: 377
Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành...

Hội nghị hướng dẫn ôn tập, thông báo lịch thi công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 06:55  | Lượt xem: 1031
Thực hiện Hướng dẫn số 979/HD-SNV ngày 10/5/2019 của Sở Nội vụ, chiều ngày 17/5/2019, tại phòng họp số 2 - Quận ủy, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên tiến hành tổ chức hướng dẫn ôn tập, thông báo...

Cập nhật nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (môn kiến thức chung)

Ngày đăng 17/05/2019 | 06:57  | Lượt xem: 415
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo tài liệu ôn tập môn kiến thức chung thi tuyển công chức phường năm 2019 theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của...

Cập nhật nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (môn kiến thức chung)

Ngày đăng 17/05/2019 | 12:31  | Lượt xem: 198
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo tài liệu ôn tập môn kiến thức chung thi tuyển công chức phường năm 2019 theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của...

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến Kỳ thi tuyển công chức phường năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 06:26  | Lượt xem: 361
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên hướng dẫn cách làm thi thi trực tuyến và thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại các tài liệu đính kèm sau đây:

Cập nhật Nội dung, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019 (theo từng vị trí chức danh)

Ngày đăng 16/05/2019 | 09:13  | Lượt xem: 617
Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên thông báo các tài liệu ôn tập thi theo Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của Ban chỉ đạo TDCCVC thành phố về việc phê duyệt...

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị hướng dẫn ôn tập, lịch thi công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 08:47  | Lượt xem: 335
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành giấy mời số 01/GM-HĐTD. Trong đó, địa điểm tổ chức Hội nghị hướng dẫn ôn tập, lịch thi công chức phường thuộc...

Giấy mời hướng dẫn nội dung ôn tập, lịch thi công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 10:06  | Lượt xem: 425
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên ban hành giấy mời số 01/GM-HĐTD

Thông báo lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 15/05/2019 | 09:59  | Lượt xem: 560
Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành thông báo số 02/TB-HĐTD về lịch thực hiện các nội dung trong thi tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Thông báo về việc đính chính thông tin dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục

Ngày đăng 14/05/2019 | 03:27  | Lượt xem: 535
Ngày 14/5/2019, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 123/TB-UBND về việc đính chính thông tin dự tuyển công chức phường, viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019

Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:11  | Lượt xem: 409
Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292/QĐ-BCĐ TDCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã...

Thông báo nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 09:01  | Lượt xem: 558
Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019.

Kiểm tra, rà soát dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 05:31  | Lượt xem: 347
Ngày 13/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019 đã ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc Kiểm tra, rà soát dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức phường thuộc...

Thông báo Danh sách thí sinh, kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:29  | Lượt xem: 797
Thực hiện Thông báo số 967/TB-SNV ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019. UBND quận Long Biên thông báo...