thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020
Ngày đăng 22/12/2020 | 18:26  | Lượt xem: 2179

Ngày 22/12/2020, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3711/SNV-CCVC v/v hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

Xem văn bản tại đây