thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên
Ngày đăng 05/02/2021 | 17:53  | Lượt xem: 3203

Ngày 05/02/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTD về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc UBND quận Long Biên.

1. Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 564

- Khối mầm non: 108

- Khối tiểu học: 82

- Khối THCS: 374

2. Các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 550

- Khối mầm non: 101

- Khối tiểu học: 81

- Khối THCS: 368

(Biểu 1a, 1b, 1c kèm theo)

3. Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 14

- Khối mầm non: 07

- Khối tiểu học: 01

- Khối THCS: 06

(Biểu 2a, 2b, 2c kèm theo)

Đề nghị thí sinh đối chiếu thông tin cá nhân trong danh sách gửi kèm, nếu có sai sót, thông tin kịp thời về phòng Nội vụ để điều chỉnh trước 10h00’ ngày 08/02/2021 (SĐT liên hệ: 03.666.33.696). Quá thời gian trên nếu các thí sinh không có ý kiến khác được hiểu là thống nhất với các thông tin trong danh sách tại Thông báo này. Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên căn cứ danh sách đã công khai để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định./.

Xem chi tiết thông báo tại đây: Thông báo số 03/TB-HĐTD