thông tin tuyển dụng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận
Ngày đăng 08/02/2021 | 17:47  | Lượt xem: 1890

Ngày 08/02/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký Quyết định số 564/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 550 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên.

Xem toàn bộ văn bản tại đây: Quyết định số 564/QĐ-UBND