thông tin tuyển dụng

Thông báo tạm dừng tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên
Ngày đăng 19/02/2021 | 08:48  | Lượt xem: 641

Ngày 18/02/2021, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 354/TB-SNV về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi thăng hạng để phòng dịch Covid -19.

UBND quận Long Biên, Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết và thực hiện theo quy định.

Xem đầy đủ nội dung văn bản tại đây: Thông báo số 354/TB-SNV