thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức làm việc tại trường THCS Cự Khối
Ngày đăng 02/03/2021 | 09:58  | Lượt xem: 3185

Ngày 01/3/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào viên chức quận Long Biên ban hành Thông báo số 04/TB-HĐKTSH thông báo danh sách  đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức làm việc tại trường THCS Cự Khối, quận Long Biên; Phương án, tiến độ tổ chức kiểm tra, sát hạch.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo quy định./.

Xem chi tiết tại đây: TB số 04/TB-HĐKTSH