thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chuyên ngành (Vòng 2) - Kỳ tuyển dụng VCGD quận Long Biên 2020
Ngày đăng 18/03/2021 | 11:28  | Lượt xem: 3094

Ngày 17/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 15/TB-HĐTD thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chuyên ngành (Vòng 2) - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 1: 550 thí sinh

- Khối mầm non: 101

- Khối tiểu học: 81

- Khối THCS: 368

2. Số thí sinh vắng mặt: 42 thí sinh

- Khối mầm non: 04

- Khối tiểu học: 03

- Khối THCS: 35

3. Số thí sinh không đủ điều kiện thi vòng 2 (kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 không đạt): 64 thí sinh

- Khối mầm non: 33

- Khối tiểu học: 09

- Khối THCS: 22

4. Số thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2: 444 thí sinh

- Khối mầm non: 64

- Khối tiểu học: 69

- Khối THCS: 311

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo để các thí sinh được biết.

Xem đầy đủ Thông báo tại đây: Thông báo số 15/TB-HĐTD