thông tin tuyển dụng

Thông báo Lịch thực hiện các nội dung trong xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 24/03/2021 | 08:30  | Lượt xem: 503

Ngày 24/3/2021, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 119/TB-UBND lịch thực hiện các nội dung trong xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc quận Long Biên năm 2021

Ngày 24/3/2021, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 119/TB-UBND lịch thực hiện các nội dung trong xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc quận Long Biên năm 2021

Thí sinh theo dõi tại đây