thông tin tuyển dụng

Thông báo phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 23/03/2021 | 18:43  | Lượt xem: 428

Ngày 25/3/2021, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành Quyết định Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021.

Ngày 25/3/2021, Hội đồng tuyển dụng quận Long Biên ban hành Quyết định 03/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận Long Biên năm 2021

Thí sinh tải thông tin chi tiết tại đây