thông tin tuyển dụng

Công văn số 914/SGDĐT-GDPT về việc tuyển dụng nhân viên thư viện
Ngày đăng 25/03/2021 | 21:29  | Lượt xem: 690

Ngày 25/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 914/SGDĐT-GDPT về việc tuyển dụng nhân viên thư viện. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã không ra câu hỏi liên quan đến nội dung "Điều kiện thành lập thư viện, các loại hình thư viện và nhiệm vụ của thư viện theo Pháp lệnh thư viện" trong nội dung Hướng dẫn ôn tập tuyển dụng viên chức thư viện.

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo để thí sinh được biết.

Xem chi tiết văn bản tại đây: Công văn số 914/SGDĐT-GDPT