thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả chấm phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành - Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên
Ngày đăng 20/04/2021 | 10:19  | Lượt xem: 1117

Ngày 20/4/2021, Hội đồng Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 33/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành  - kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 đối với 12 thí sinh. (Có danh sách kèm theo).

 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, các trường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên mục  Thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn)./.

Xem toàn bộ văn bản tại đây: Thông báo số 33/TB-HĐTD