thông tin tuyển dụng

Lịch nộp hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập thuộc Quận
Ngày đăng 04/05/2021 | 08:12  | Lượt xem: 1667

Thực hiện Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 23/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên về kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020

 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và các nội dung tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (diễn ra ngày 23/5/2021),

Phòng Nội vụ quận Long Biên thông báo lịch nộp hồ sơ đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Đối với các thí sinh trúng tuyển không có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hợp đồng lao động ở vị trí phù hợp với vị trí tuyển dụng hoặc có nhưng không đủ để xét miễn tập sự:

- Thời gian nộp hồ sơ: Sáng ngày 20/5/2021

+ Khối mầm non: Từ 08h00’ đến 09h00’

+ Khối tiểu học: Từ 09h00’ đến 10h00’

+ Khối THCS: Từ 10h00’ đến 11h00’

- Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Long Biên

2. Đối với các thí sinh trúng tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và được bố trí làm việc tại vị trí phù hợp với vị trí tuyển dụng mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn 12 tháng đối với giáo viên THCS và giáo viên tiểu học, bằng hoặc lớn hơn 9 tháng đối với giáo viên mầm non, bằng hoặc lớn hơn 6 tháng đối với nhân viên văn thư, thư viện:

- Thời gian nộp hồ sơ: Chiều ngày 20/5/2021 và ngày 21/5/2021

+ Khối mầm non: Từ 13h30’ đến 17h30’ ngày 20/5/2021

+ Khối tiểu học: Từ 08h00’ đến 12h00’ ngày 21/5/2021

+ Khối THCS: Từ 13h30’ đến 17h30’ ngày 21/5/2021

- Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Long Biên

3. Lưu ý:

- Toàn bộ hồ sơ sắp xếp đúng thứ tự đã nêu tại Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 23/4/2021. Các nội dung không có trong hồ sơ đề nghị thí sinh không ghi vào biên mục ngoài bìa.

- Thí sinh cần nộp đầy đủ quá trình đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hợp đồng lao động để xét miễn tập sự đến tháng 5/2021 (nếu có). Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên chỉ tiếp nhận 01 lần cùng hồ sơ tuyển dụng và không thực hiện bổ sung.

Phòng Nội vụ quận Long Biên thông báo để các thí sinh được biết và phối hợp thực hiện, đảm bảo công tác tổ chức phòng chống dịch Covid-19 và các nội dung tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra tốt đẹp./.

Xem chi tiết văn bản tại đây: Thông báo số 91/TB-NV ngày 04/5/2021