thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ sơ viên chức giáo dục
Ngày đăng 07/06/2021 | 18:59  | Lượt xem: 1632

Ngày 07/6/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành các Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 và Công văn số 1040/UBND-NV hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ sơ viên chức.

Do tình hình dịch Covid-19, UBND quận không tổ chức Hội nghị trao Quyết định tuyển dụng viên chức trúng tuyển. Quyết định sẽ được gửi về các trường nơi viên chức đăng ký dự tuyển trước ngày 10/6/2021. Đề nghị thí sinh đến trường nhận Quyết định, ký hợp đồng làm việc và thực hiện các nội dụng bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, công nhận hết tập sự, lập hồ sơ viên chức theo hướng dẫn tại Công văn số 1040/UBND-NV của UBND quận.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định tuyển dụng (07/6/2021), người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được UBND quận đồng ý gia hạn.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm báo cáo UBND quận (qua phòng Nội vụ) sau 01 ngày kể từ ngày hết hạn ký hợp đồng nhận việc và đề nghị hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với viên chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân kịp thời báo cáo về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết.

Xem toàn bộ văn bản tại đây: Công văn số 1040/UBND-NV