thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2020
Ngày đăng 20/07/2021 | 15:46  | Lượt xem: 421

Ngày 16/7/2021, Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 3992/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2020 gồm:

1. Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về việc tuyển dụng viên chức đối với bà Trần Thị Hằng (sinh ngày 04/10/1988)

2. Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về việc tuyển dụng viên chức đối với bà Lê Thị Thu Phương (sinh ngày 06/9/1985)

3. Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 về việc tuyển dụng viên chức đối với ông Nguyễn Mạnh Hà (sinh ngày 18/02/1979)

Lý do: viên chức trúng tuyển không đến nhận công tác và ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Đồng thời, tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND quận đã công nhận kết quả trúng tuyển đối với:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh ngày 20/11/1994), đăng ký vào vị trí Giáo viên Văn trường THCS Thanh Am, là người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả của bà Trần Thị Hằng (68 điểm).

- Bà Vũ Hoa Hồng (sinh ngày 16/02/1989), đăng ký vào vị trí nhân viên văn thư trường THCS Giang Biên, là người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả của ông Nguyễn Mạnh Hà (67 điểm).

UBND quận Long Biên thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan được biết. Đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định. Thành phần hồ sơ theo mục 2 Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 23/4/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Long Biên về kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2020.

Xem đầy đủ Quyết định tại đây. QĐ số 3992/QĐ-UBND ; QĐ số 4044/QĐ-UBND