thông tin tuyển dụng

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 11/03/2022 | 17:26  | Lượt xem: 353

Ngày 11/3/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên năm 2022.

1. Chức danh thi tuyển: Hiệu trưởng Trường THCS Ái Mộ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển; Nội dung và hình thức thi tuyển; Thành phần, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ : Quy định cụ thể tại Thông báo số 105/TB-UBND ngày 11/3/2022 của UBND quận Long Biên.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: Kế hoạch số 130/KH-UBND