thông tin tuyển dụng

Thông báo Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển đặc cách giáo viên trường mầm non Chim Én quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 26/06/2017 | 15:54  | Lượt xem: 1595

...

Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng đặc cách giáo viên làm việc tại trường mầm non Chim Én trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-CTUBND ngày 06/6/2017 của UBND quận Long Biên về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên làm việc tại trường mầm non Chim Én trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2017;

Hội đồng xét tuyển đặc cách giáo viên quận Long Biên thông báo báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển đặc cách giáo viên trường mầm non Chim Én quận Long Biên năm 2017;

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức danh  Trình độ - Chuyên ngành Điểm PV
1 Vũ Thị Phương 07/07/1972 Hiệu trưởng Đại học  - Chuyên ngành GDMN 98,25
2 Phạm Tuyết Phượng 02/07/1978 Phó hiệu trưởng Cao đẳng - Chuyên ngành NT-MG 97
3 Đặng Thị Thu Hương 22/7/1963 Phó hiệu trưởng  Đại học  - Chuyên ngành GDMN 92
4 Đào Thị Hằng 05/03/1964 Giáo viên mầm non Trung cấp - Chuyên ngành GDMN  86,5
5 Nguyễn Thị Thích 03/10/1963 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 91,5
6 Phạm Thị Anh 08/01/1965 Giáo viên mầm non Trung cấp - Chuyên ngành MG 96,5
7 Lê Thị Vỹ 09/01/1964 Giáo viên mầm non Trung cấp- Chuyên ngành GDMN 89
8 Nguyễn Thị Thắm 28/1/1970 Giáo viên mầm non Trung cấp- Chuyên ngành nuôi dạy trẻ  97,25
9 Phạm Thị Hà 24/3/1979 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 83,5
10 Mạch Thị Hà 22/2/1978 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 96,5
11 Lữ Thị Hiền 07/02/1983 Giáo viên mầm non Cao đẳng - Chuyên ngành NTMG 97
12 Lê Thị Thùy Trang 15/11/1983 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 96,75
13 Trần Thị Hà Giang 18/7/1983 Giáo viên mầm non Cao đẳng- Chuyên ngành NT-MG 93
14 Lương Thị Thúy Hằng 21/5/1981 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 97
15 Trần Thị Hồng Hạnh 23/8/1982 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 88
16 Mai Thị Phương Diệp 24/7/1978 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 97,25
17 Trần Thị Hiền 06/08/1979 Giáo viên mầm non Đại học  - Chuyên ngành GDMN 97,25

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, trường mầm non Chim Én, trụ sở UBND phường Gia Thụy và đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận Long Biên theo địa chỉ (longbien.gov.vn)./.

Xem nội dung chi tiết dưới đây:

Thông báo 06 HĐXT đặc cách