thông tin tuyển dụng

Tuyển dụng lao động làm việc tại Đài Loan và Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vincom
Ngày đăng 11/12/2017 | 09:10  | Lượt xem: 663

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được Công văn số 3600/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 01/12/2017 của Sở Lao động TB&XH TP Hà Nội về việc tuyển dụng 50 lao động đi làm việc tại Đài Loan và Công văn số 0912/2017/CV-VINSERVICE của Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vincom về việc tuyển dụng 450 nhân viên làm việc tại Công ty. Phòng Lao động TB&XH quận đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, tham gia tuyển dụng (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm)

1.lamviectaiDAILOAN

2.lamviectaiVincom