thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội
Ngày đăng 26/02/2018 | 18:52  | Lượt xem: 965

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được Công văn số 37/CV-NHN ngày 08/02/2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội về việc liên hệ tuyển dụng lao động. Phòng Lao động TB&XH quận đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, tham gia tuyển dụng (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm)

Thông tin tuyển dụng xem chi tiết tại đây