thông tin tuyển dụng

Cơ hội việc làm tại Thời trang Nem
Ngày đăng 13/04/2018 | 18:04  | Lượt xem: 1205

.

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận nhận được thông tin tuyển dụng 50 công nhân may của Công ty Thời trang Nem. Phòng Lao động TB&XH quận đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, tham gia tuyển dụng (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm)

Thông tin tuyển dụng Tải tại đây