thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Ngày đăng 20/09/2018 | 10:42  | Lượt xem: 228

Công văn số 3032/SLĐTBXH-VLATLĐ của Sở Lao động TBXH Hà Nội về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 3/2018).

Phòng Lao động TBXH quận đề nghị đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường thông báo rộng rãi để người lao động có nhu cầu biết, đăng ký tham gia (có các thông tin tuyển dụng gửi kèm) 

Thông tin chi tiết. Tải tại đây.