thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề năm 2015
Ngày đăng 11/12/2015 | 10:00  | Lượt xem: 1112

UBND quận Long Biên thông báo về thông tin tuyển sinh các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể:

Tổng cục dạy nghề đã phát hành cuốn sách "Thông tin tuyển sinh các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề năm 2015", được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục dạy nghề: w.w.w.tcdn.gov.vn và chuyển trang tuyển sinh: w.w.w.tuyensinh.tcdn.gov.vn với một số nội dung cơ bản như:

          - Một số chính sách mới đối với người học theo Luật giáo dục nghề nghiệp;

          - Quy chế tuyển sinh;

          - Mô tả các nghề đào tạo, các vị trí việc làm sau tốt nghiệp;

          - Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường;

          - Các thông tin về trường và nghề đào tạo.

UBND quận Long Biên thông báo thông tin tuyển sinh của các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề đến toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết và tham gia.

          Đề nghị UBND các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người lao động trên địa bàn được biết.