thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 15/03/2019 | 14:39  | Lượt xem: 5943

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Ngày 14/3/2019, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về Tổ chức thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Kế hoạch chi tiết kèm theo xem tại đây:

Kế hoạch 149/KH - UBND ngày 14/3/2019