thông tin tuyển dụng

Thông báo Danh sách thí sinh, kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 15:29  | Lượt xem: 805

Thực hiện Thông báo số 967/TB-SNV ngày 09/5/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.

UBND quận Long Biên thông báo kết quả tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức hành chính làm việc tại UBND quận Long Biên năm 2019 trên Website của UBND quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn) để thí sinh biết, rà soát, đối chiếu lại dữ liệu, đặc biệt là phần ngành, chuyên ngành đào tạo, vị trí đăng ký tuyển dụng, chế độ ưu tiên cộng điểm, diện được miễn thi ngoại ngữ, ngoại ngữ đăng ký dự thi, …

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh gửi văn bản đề nghị kèm theo giấy tờ chứng minh liên quan tới phòng Nội vụ (gặp đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, chuyên viên phòng Nội vụ, số điện thoại: 098.389.1984) trước 17 giờ ngày 14/5/2019 để báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp điều chỉnh./.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi công chức hành chính năm 2019 tại đây