thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2 công chức hành chính (công chức quận) năm 2019
Ngày đăng 04/06/2019 | 13:03  | Lượt xem: 664

Do có sự thay đổi quy định mã chuyên ngành thi viết môn chuyên ngành giữa Quyết định số 2768/QĐ-UBND và Quyết định số 273/QĐ-HĐTT ngày 07/5/2019, ngày 31/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố ban hành Công văn số 1192/CV-HĐTD về việc lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2.

Hội đồng tuyển dụng công chức quận Long Biên đăng, niêm yết Công văn số 1192/CV-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2019 về việc lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2 công chức hành chính (công chức quận) để thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính (công chức quận) được biết và đề nghị các thí sinh dự tuyển ôn tập theo đúng chuyên ngành được quy định tại Quyết định số 358/QĐ-HĐTTCC ngày 24/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019, Quyết định số 273/QĐ-HĐTT và Hướng dẫn số 1146/HD-HĐTT đã ban hành./.

Cụ thể, đề nghị các thí sinh tải các văn bản theo đường link dưới đây:

Công văn số 1192/CV-HĐTD

Quyết định số 358/Đ-HĐTTCC

Quyết định 273/QĐ-HĐTT

Các phụ lục kèm theo

Danh mục tài liệu ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành, mã nhóm CT

Danh mục tài liệu ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành, mã nhóm TP