thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.
Ngày đăng 19/06/2019 | 08:11  | Lượt xem: 865

Ngày 18/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1359/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 số 975/TB- HĐTT ngày 10/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố;

Từ ngày 13/6/2019 đến ngày 15/9/2019 Hội đồng thi tuyển đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm các môn ngoại ngữ và kiến thức chung trên máy vi tính. Trong quá trình tổ chức thi có 67 thí sinh có đơn đề nghị xem lại bài thi, Ban coi thi đã in bài thi và lịch sử làm bài của các thí sinh có đơn. Căn cứ đáp án ngân hàng đề thi, bài thi và lịch sử làm bài của thí sinh, Hội đồng thi tuyển đã xác định số câu trả lời đúng theo đơn đề nghị của thí sinh (có danh sách kèm theo).

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2, thực hiện theo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, số 975/TB- HĐTT ngày 10/5/2019; xem thông báo phòng thi, sơ đồ địa điểm thi (dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 tại Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, số 1 Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội) trên trang Website sonoivu.hanoi.gov.vn và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng vào ngày 26/6/2019; có mặt tại phòng thi vào hồi 15 giờ 30 ngày 29/6/2019 để học tập Quy chế, Nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi; có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 ngày 30/6/2019 (Chủ Nhật) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thông báo này thay cho giấy báo thi và được đăng tải trên trang Website sonoivu.hanoi.gov.vn./.

Thông báo 1359/TB-HĐTT