thông tin tuyển dụng

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 20/06/2019 | 20:06  | Lượt xem: 894

Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 số 975/TB- HĐTT ngày 10/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố;

Từ ngày 13/6/2019 đến ngày 15/6/2019 Hội đồng thi tuyển đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình thức trắc nghiệm các môn ngoại ngữ và kiến thức chung trên máy vi tính. Sau khi rà soát kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo những người đủ điều kiện thi vòng 2, có danh sách kèm theo.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2, thực hiện theo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, số 975/TB- HĐTT ngày 10/5/2019; xem thông báo phòng thi, sơ đồ địa điểm thi (dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 tại Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, số 1 Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội)trên trang Website sonoivu. hanoi. gov. vn và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng vào ngày 26/6/2019; có mặt tại phòng thi vào hồi 15 giờ 30 ngày 29/6/2019 để học tập Quy chế, Nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi; có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 ngày 30/6/2019 (Chủ Nhật) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thông báo này thay cho giấy báo thi và được đăng tải trên trang Website sonoivu.hanoi.gov.vn./.

Thông báo 1373/TB-HĐTT