thông tin tuyển dụng

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 26/06/2019 | 12:48  | Lượt xem: 1008

Ngày 24/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 1415/TB-HĐTT về việc thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 theo Thông báo số 975/TB- HĐTT ngày 10/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh, phòng thi, địa điểm thi môn thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019 như sau:

Tổ chức thi tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; tổng số 1597 thí sinh, 67 phòng thi.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 có mặt tại phòng thi vào hồi 15 giờ 30 ngày 29/6/2019 để học tập Quy chế, Nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi; có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 ngày 30/6/2019 (Chủ Nhật) để dự thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Có danh sách dự thi chi tiết, sơ đồ kèm theo để các cơ quan, đơn vị, người dự thi được biết, thực hiện ./.

Thông báo 1415/TB-HĐTT