thông tin tuyển dụng

Thông báo Kết quả trúng tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 17/07/2019 | 08:18  | Lượt xem: 979

Ngày 17/7/2019, UBND quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 218/TB-UBND thông báo kết quả tuyển dụng công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển công chức phường thuộc quận Long Biên năm 2019

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định về chức danh số lượng, một số chế độ chính sách, đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp, xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội 

Thực hiện Quyết định số 1196/QĐ-CTUBND ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức phường năm 2019,

UBND quận Long Biên thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2019 như sau:

- Số người trúng tuyển: 12 người (có danh sách kèm theo)

- Đề nghị các ông, bà trúng tuyển đến Phòng Nội vụ quận vào hồi 14h00 ngày 23/7/2019 để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ trúng tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp;

Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ UBND quận (qua phòng Nội vụ theo số điện thoại: 093.422.0988 - đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Tải danh sách người trúng tuyển công chức phường năm 2019 tại đây