thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 22/07/2019 | 09:26  | Lượt xem: 1225

Ngày 19/7/2019, UBND quận Long Biên ban hành thông báo số 223/TB-UBND về việc chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức quận Long Biên năm 2019

Thông báo và các biểu chi tiết kèm theo xem tại đây:

- Thông báo số 223/TB-UBND