thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 09/08/2019 | 17:02  | Lượt xem: 1621

Ngày 09/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên đã ban hành thông báo số 02/TB-HĐTDVCGD về danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019 (Đối tượng bổ sung theo Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội), cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Quyets định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản 1 phần B kế hoạch kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội;

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo kết quả thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận (đối tượng bổ sung theo Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019) của UBND thành phố Hà Nội, như sau:

- Thí sinh thi viên chức giáo dục: 10 người (có danh sách kèm theo);

- Thí sinh thi không đủ điều kiện thi tuyển: 0 người.

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND Quận, các trường học công lập thuộc quận, UBND các phường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn) để người dự tuyển được biết, những thắc mắc liên quan đến danh sách, người dự tuyển liên hệ với đồng chí Vũ Thị Thu Hoài, SĐT: 077.222.0682, chuyên viên phòng Nội vụ để được giải đáp, trong thời gian chậm nhất ngày 16/8/2019.

Thí sinh tải thông báo tại đây