thông tin tuyển dụng

Thông báo danh sách người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019
Ngày đăng 22/08/2019 | 17:13  | Lượt xem: 640

Ngày 21/8/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận ban hành thông báo Danh sách người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019, cụ thể như sau:

Thí sinh tải Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 của HĐTD viên chức