thông tin tuyển dụng

Thông báo số báo danh, phòng thi, địa điểm, quy trình, thời gian thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019
Ngày đăng 27/08/2019 | 19:15  | Lượt xem: 786

Ngày 27/8/2019, HĐTD viên chức đơn vị sự nghiệp quận Long Biên ban hành thông báo số 15/TB-HĐTD thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi; nội quy, quy trình thực hiện phỏng vấn tuyển dụng viên chức làm việc tại các ĐVSN công lập thuộc quận Long Biên năm 2019

Thí sinh tải Thông báo số 15/TB-HĐTD ngày 27/8/2019 tại đây