thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.
Ngày đăng 05/09/2019 | 15:49  | Lượt xem: 740

Ngày 05/9/2019, UBND quận ban hành Thông báo số: 247/TB-UBND về kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019.

Thí sinh tải văn bản tại đây: