thông tin tuyển dụng

Thông báo Hướng dẫn thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 11/09/2019 | 17:51  | Lượt xem: 717

Ngày 11/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2159/SNV-CCVC về việc thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND quận Long Biên thông báo Hướng dẫn số 2159/SNV-CCVC cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan đơn vị có thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Về thông báo, thu nhận và kiểm tra đối chiếu hồ sơ người trúng tuyển

a. Các cơ quan đơn vị thông báo tới người trúng tuyển hoàn thiện túi hồ sơ gồm:

Lý lịch tự thuật; trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức nộp lý lịch theo mẫu 2C, Bản đánh giá nhận xét quá trình công tác;

Bản sao giấy khai sinh;

Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập;

Giấy khám sức khỏe;

Giấy tờ ưu tiên (nếu có);

Lý lịch tư pháp;

Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội bắt buộc; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, quyết định nâng bậc lương gần nhất (nếu có).

Riêng Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) thí sinh nộp thêm 01 bộ để ngoài túi hồ sơ, khi đến nộp mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) để đối chiếu với bản sao.

b. Thời gian nộp hồ sơ:

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ về đơn vị đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 16/9/2019 đến ngày 18/9/2019.

Các cơ quan, đơn vị cử công chức nhận túi hồ sơ của người trúng tuyển, sắp xếp giấy tờ theo đúng thứ tự nêu trên và bộ Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) để bên ngoài, đối chiếu với các giấy tờ gốc và trả lại ngay văn bằng, chứng chỉ gốc cho người trúng tuyển. Tổng hơp danh sách, túi hồ sơ, 01 bộ bàn sao vãn bằng chứng chỉ, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) để xác minh, nộp về Sở Nội vụ (Đ/c Nguyễn Lê Đức Duy, chuyên viên phòng Công chức viên chức vào ngày 19 và 20/9/2019).

2. Thời gian hoàn thành quyết định tuyển dụng

Sở Nội vụ sẽ tổ chức rà soát hồ sơ và hoàn thành quyết định tuyển dụng công chức trong tháng 10/2019 để các cơ quan, đơn vị tiếp nhận bố trí công việc đối với người trúng tuyển.

Thí sinh tải Hướng dẫn số 2159/SNV-CCVC tại đây: Văn bản số 2159/SNV-CCVC