thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc tham gia cộng tác dịch thuật tại phòng Tư pháp quận Long Biên
Ngày đăng 15/03/2016 | 16:49  | Lượt xem: 756

.

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc; Chứng thực bản sao từ bản chính; Chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ;

Phòng Tư pháp quận Long Biên thông báo đến các cá nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn, có nhu cầu làm cộng tác viên dịch thuật biết để đăng ký làm cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp quận Long Biên như sau:

1.Tiêu chuẩn, điều kiện của người dịch

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với chuyên ngành khác được học bằng thứ tiếng nước ngoài cần dịch. 

2. Về thành phần hồ sơ và thời hạn đăng ký cộng tác

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị làm cộng tác viên dịch thuật (Theo mẫu đính kèm)

- Sơ yếu lý lịch cá nhân.

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng có chứng thực.

- Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực.

- Bản sao văn bằng ngoại ngữ có chứng thực.

b. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 03 năm 2016 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tư pháp quận Long Biên; Địa chỉ: Số 3, Vạn Hạnh, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Khi cần trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ số điện thoại 0987986629 gặp Đ/c Phạm Nhật Linh, nhân viên phòng Tư pháp để được giải đáp.

Nội dung chi tiết xem tại đây