thông tin tuyển dụng

Hôi đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo Lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập
Ngày đăng 02/10/2019 | 09:29  | Lượt xem: 2182

Hôi đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 23/9/2019 về Lịch tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận Long Biên năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I Phần B Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 14/3/2019 của UBND quận Long Biên về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019,

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi tuyển năm 2019. Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên cổng thông tin điện tử quận Long Biên (longbien.hanoi.gov.vn) để kịp thời cập nhật các hướng dẫn của Hội đồng thi tuyển.

Xem văn bản chi tiết tại đây