thông tin tuyển dụng

Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận năm 2019
Ngày đăng 02/10/2019 | 11:21  | Lượt xem: 635

Ngày 17/9/2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã ký quyết định số 1625/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Thí sinh tải Quyết định tại đây