thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019
Ngày đăng 09/10/2019 | 17:04  | Lượt xem: 1753

Ngày 8/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội banhanfh Hướng dẫn số 2424/HD-BCĐ về việc hướng dẫn tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo thi tuyển viên chức giáo dục thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019; Thông báo số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 về Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019, Sở Nội vụ - Thường trực Ban chỉ đạo hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung công việc như sau:

- Sở Nội vụ gửi kèm theo Hướng dẫn này gồm: Bảng phân công ca thi trắc nghiệm; sơ đồ phòng thi trắc nghiệm; Danh sách họ tên, số báo danh, ca thi, ngày, giờ thi của 22 Hội đồng thi tuyển; hướng dẫn phương pháp làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Các Hội đồng thi thông báo các nội dung này tới thí sinh.

- Đề nghị Hội đồng thi tuyển các quận, huyện, thị xã căn cứ Bảng phân công,  sơ đồ phòng thi, Danh sách số báo danh, ca thi, giờ thi, ngày thi, vị trí các phòng thi để chỉ đạo Ban coi thi đến tổ chức coi thi trắc nghiệm, dự kiến thời gian để hoàn thành toàn bộ các khâu (bốc thăm giám thị, chụp ảnh thí sinh, kiểm tra giấy tờ, phát mật khẩu đăng nhập cá nhân, vào phòng thi, tổ chức thi, in kết quả, ký xác  nhận).

UBND quận, huyện, thị xã cử Ban Giám sát; Hội đồng thi tuyển cử Ban coi thi gồm lãnh đạo, thư ký và giám thị phòng thi để tổ chức coi thi; mỗi phòng thi và phòng máy chủ sẽ có các giám thị kỹ thuật viên thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Hội đồng thi phải chuẩn bị danh sách gọi thí sinh vào phòng thi (tải trên Website của Sở Nội vụ để in danh sách theo từng phòng thi ), thẻ cho người tham gia làm thi (Ban coi thi, giám thị 1, giám thị 2, giám thị hành lang, kỹ thuật viên), ấn phẩm thi (bút bi, bút dạ, giấy niêm phong, hồ dán, túi để đựng danh sách kết quả thi…), các biên bản phục vụ coi thi trắc nghiệm (Hội đồng thi tuyển tham khảo, chuẩn bị theo các mẫu đã gửi).

- Hướng dẫn phương pháp làm bài trắc nghiệm trên máy vi tính: Để chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh trước khi bước vào kỳ thi, thí sinh có thể luyện tập, thực hành các thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại địa chỉ website http://thivienchuc.hanoi-itct.edu.vn. Đây là trang web với mục đích để các thí sinh luyện tập thao tác làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, mọi nội dung trong bài thi hoặc số báo danh, chuyên ngành thi hoàn toàn là giả định, không liên quan đến kỳ thi thật.

- Tổ chức khai mạc kỳ thi: Các Hội đồng thi tuyển tổ chức khai mạc kỳ thi tại cơ quan, đơn vị để cho thí sinh xem số báo danh, phòng thi, sơ đồ điểm thi, học tập nội quy, quy chế thi, hướng dẫn về thời gian thi, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

A. Tổ chức thi trắc nghiệm

- Phân ca thi: Bảng phân ca thi cho 22 Hội đồng thi tuyển, với 31 ca thi kèm theo.

- Buổi sáng: 8 giờ 00 bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi;

- Buổi chiều: 14 giờ 00 bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi;

- Theo thời gian quy định trên, các Ban coi thi chủ động có mặt tại phòng làm việc ở các tầng theo sơ đồ trước 30 phút để tổ chức bốc thăm giám thị coi thi, đánh số báo danh theo hàng dọc hoặc hàng ngang từ trên xuống hoặc từ dưới lên tùy theo quy định của từng Hội đồng, gọi thí sinh để kiểm tra giấy tờ tùy thân, chụp ảnh, phát mật khẩu đăng nhập cá nhân trước khi vào phòng (thí sinh chỉ được mang bút vào phòng thi), có Kỹ thuật viên của các phòng thi hỗ trợ việc chụp ảnh và phát mật khẩu đăng nhập, giải quyết các lỗi kỹ thuật trong quá trình thi.

Thí sinh sẽ làm bài thi liên tục 2 môn thi trắc nghiệm, môn ngoại ngữ thi trước, thời gian thi 30 phút, môn Kiến thức chung thi sau, thời gian thi 60 phút, thí sinh được miễn thi ngoại ngữ chờ bên ngoài, sau khi thi ngoại ngữ xong, giám thị sẽ gọi vào để chụp ảnh, phát mật khẩu để thi môn kiến thức chung.

Hết giờ thi, Thư ký Ban coi thi cùng Ban giám sát của Hội đồng đến phòng máy chủ tại tầng 4 nhận danh sách kết quả thi mang về phòng thi để giám thị 1 và giám thị 2 cho thí sinh ký xác nhận.

Lãnh đạo Ban coi thi, Thư ký Ban coi thi và Giám sát ký xác nhận vào cuối các trang danh sách kết quả thi sau khi thí sinh ký xác nhận. Niêm phong danh sách kết quả thi trắc nghiệm và ra về để chuẩn bị tổ chức các ca thi tiếp theo.

Bản mềm danh sách kết quả thi trắc nghiệm: Ban chỉ đạo thi sẽ gửi vào hòm thư công vụ của các phòng Nội vụ ngay sau buổi thi.

B. Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Ngay sau khi thi trắc nghiệm, các Hội đồng thi tổng hợp số lượng thí sinh đạt 50 điểm trở lên cả 2 môn trắc nghiệm (đối với thí sinh không được miễn thi môn ngoại ngữ) và 50 điểm trở lên môn kiến thức chung đối với thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ để sắp xếp phòng thi viết.

Lịch tổ chức thi môn viết

Thời gian

Nội dung công việc

Đvị/CN thực hiện

Chiều ngày 16/11/2019

 

+ Họp Ban coi thi Phân công nhiệm vụ thành viên Ban coi thi;  phổ biến quy chế, nội quy và quy định coi thi.

+ Tập trung thí sinh tại phòng thi học tập Nội quy thi;

+ Kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị thi.

Ban coi thi

Sáng ngày 17/11/2019 (Chủ nhật)

- Tổ chức thi viết Chuyên ngành:

Từ 7 giờ 30’ đến 7 giờ 45’: Họp Ban coi thi, bốc thăm giám thị coi thi, nhận ấn phẩm thi;

+ 7 giờ 45’: Giám thị số 2 và giám thị hành lang nhận danh sách, văn phòng phẩm, lên phòng thi; đánh số báo danh theo quy định; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra chứng minh thư hoặc thẻ dự thi; phát giấy thi, nháp thi và hướng dẫn thí sinh ghi các nội dung vào phần phách bài thi;

7 giờ 55’: Giám thị 1 nhận đề thi, làm thủ tục xác nhận đề thi tại phòng thi, cắt túi đựng đề và phát đề cho thí sinh;

- 8 giờ 00’: Tính giờ làm bài, thời gian làm bài 180 phút;

- 11 giờ 00’: Thu bài, kiểm tra sắp xếp thứ tự theo danh sách, nộp bài cho thư ký kiểm tra sau đó niêm phong túi bài thi kèm theo 1 bảng ghi tên để ngoài, ghi thông tin và ký đủ vào túi bài thi, nộp cho thư ký Ban coi thi;

- Ban coi tổng hợp niêm phong các loại biên bản coi thi, túi bài thi, 1 bộ bảng ghi tên dự thi bàn giao cho Thư ký Hội đồng thi .

Ban coi thi thực hiện theo nhiệm vụ.

C. Tổ chức làm phách, chấm thi, ghép phách, phúc khảo

Thực hiện theo lịch số 2239/TB-SNV ngày 20/9/2019 và theo Quy chế kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ tổ chức thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 của Thường trực Ban chỉ đạo - Sở Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo thi tuyển công chức, viên chức (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Xem hướng dẫn 2424/HD-BCĐ tại đây

Sơ đồ phòng thi viên chức giáo dục - Vòng 1

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính

Hướng dẫn thực hành thi trắc nghiệm tại nhà

Ca thi quận Long Biên