thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi môn trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chuyên ngành (Vòng 2)
Ngày đăng 06/11/2019 | 14:38  | Lượt xem: 4108

Ngày 04/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTT thông báo kết quả thi môn trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1); Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn kiến thức chuyên ngành (Vòng 2) ký thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm 2019

Kết quả thi vòng 1 như sau:

77 thí sinh (MN: 11; TH: 44; THCS: 22) không tham dự thi vòng 1

182 thí sinh (MN: 112; TH: 40; THCS: 30) tham dự thi vòng 1 có điểm số không trúng tuyển

543 thí sinh/560 chỉ tiêu trúng tuyển vòng 1, đủ điều kiện thi vòng 2. Trong đó

+ Khối mầm non: 104/227/231 (thí sinh trúng tuyển vòng 1/thí sinh đăng ký/ chỉ tiêu) là giáo viên mầm non

+ Khối tiểu học: 211/290/154 (thí sinh trúng tuyển vòng 1/thí sinh đăng ký/ chỉ tiêu) Trong đó: 175 GV văn hóa, 16 GV tiếng anh, 08 GV thể dục, 02 GV mỹ thuật, 01 GV âm nhạc, 04 GV tin học, 02 nhân viên thư viện, 03 nhân viên văn thư

+ Khối THCS: 228/271/165 (thí sinh trúng tuyển vòng 1/thí sinh đăng ký/ chỉ tiêu). Trong đó: 31 GV tiếng anh, 10 GV địa, 01 GV GDCD,  07 GV thể dục, 02 GV mỹ thuật, 19 GV Hóa, 03 GV công nghệ, 28 GV Lý, 02 GV âm nhạc, 07 GV Sinh, 16 GV Sử, 74 GV Toán, 25 GV Văn, 01 nhân viên thư viện, 02 nhân viên văn thư.

Thông báo số 08/TB-HĐTT

Danh sách trúng tuyển khối mầm non

Danh sách trúng tuyển khối tiểu học

Danh sách trúng tuyển khối THCS

Danh sách không trúng tuyển