thông tin tuyển dụng

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 - môn kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập quận Long Biên năm 2019,
Ngày đăng 23/11/2019 | 19:00  | Lượt xem: 9943

Ngày 23/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên ban hành Thông báo số 26/TB-HĐTTVCGD thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 - môn kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập quận Long Biên năm 2019,

1. Kết quả điểm bài thi viết môn kiến thức chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên năm 2019. (Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo điểm bài thi viết, đề nghị gửi đơn theo mẫu (có mẫu đơn kèm theo) về Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên (qua phòng Nội vụ, tầng 3 UBND quận Long Biên; Địa chỉ: số 01 phố Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng) trong giờ hành chính (Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00) từ ngày 25/11/2019 đến 09/12/2019. Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên không giải quyết phúc khảo đối với các thí sinh gửi đơn phúc khảo sau thời hạn nêu trên (tính theo ngày Hội đồng thi tuyển nhận được đơn) và đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng đường thư điện tử, Fax, Telex.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Hội đồng thi tuyển viên chức giáo dục quận Long Biên (qua phòng Nội vụ theo số điện thoại: 0243.8724033 - số máy lẻ 8330 hoặc 8332) để được hướng dẫn, giải quyết.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, các trường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trênMục thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn)

Thông báo số 26/TB-HĐTTVCGD

Điểm thi Phòng 1 đến phòng 4

Điểm thi phòng 5 đến phòng 11

Điểm thi phòng 12 đến phòng 22