thông tin tuyển dụng

Niêm yết công khai danh sách giáo viên hợp đồng hiện đang giảng dạy tại các trường công lập thuộc UBND quận Long Biên có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định trước ngày 31/12/2015
Ngày đăng 27/12/2019 | 20:27  | Lượt xem: 1209

Thực hiện Công văn số 3269/SNV-XDCQ ngày 27/12/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc công khai danh sách hợp đồng giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả rà soát, thống kê của các trường về danh sách giáo viên hợp đồng hiện đang giảng dạy tại các trường công lập thuộc UBND quận Long Biên có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày 31/12/2015,

UBND quận Long Biên tổng hợp, thông báo niêm yết công khai danh sách giáo viên hợp đồng hiện đang giảng dạy tại các trường công lập thuộc UBND quận Long Biên có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày 31/12/2015, cụ thể như sau:

Tổng số: 09 giáo viên:

- Khối mầm non:  04 (Giáo viên mầm non)

- Khối tiểu học: 02 (Giáo viên văn hóa 01; Giáo viên Mỹ thuật 01)

- Khối THCS: 03 (Giáo viên Toán 02; Giáo viên Lịch sử 01)

(Có biểu cụ thể kèm theo)

Thời gian niêm yết từ 08h00’ ngày 28/12/2019 đến hết 17h00’ ngày 04/01/2020 tại Cổng thông tin điện tử quận Long Biên.

Đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS, PTCS công lập trên địa bàn quận niêm yết công khai danh sách kèm theo thông báo này tại đơn vị trong thời gian trên; điều chỉnh, bổ sung thông tin, số lượng lao động hợp đồng hiện đang giảng dạy tại các trường công lập thuộc UBND quận Long Biên có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày 31/12/2015 (nếu có), gửi danh sách về UBND quận (qua phòng Nội vụ) chậm nhất 17h00’ ngày 05/01/2020 và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với danh sách lao động hợp đồng đủ điều kiện của đơn vị mình./.

Danh sách Giáo viên hợp đồng đóng BHXH bắt buộc trước ngày 31/12/2015