thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ sơ viên chức
Ngày đăng 10/01/2020 | 14:34  | Lượt xem: 1560

Ngày 10/11/2019, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 46/UBND-NV về việc hướng dẫn ký hợp đồng làm việc, thực hiện chế độ tập sự và lập hồ sơ viên chức.

UBND quận yêu cầu Hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh về UBND quận (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Xem Công văn 46/UBND-NV tại đây